Mediacje – efektywne narzędzie w pracy sędziów, kuratorów i sądów

W dniach 7 – 8 listopada 2019 roku kuratorzy zawodowi sądów okręgu rzeszowskiego oraz okręgu tarnobrzeskiego wzięli udział w szkoleniu na temat mediacji. Dzięki szkoleniu kuratorzy poznali skuteczne i wykorzystywane z powodzeniem w mediacji, techniki komunikacyjne przydatne w rozmowie ze stronami, warsztat mediatora – spójną procedurę postępowania, walory mediacji opartej na standardach i kompetencji – … Czytaj dalej

Kategorie -

Mediacja – podział majątku w postępowaniu rozwodowym

Podział majątku w procesie sądowym może być poprzedzony długotrwałym, kosztownym procesem jego wyceny przez biegłych, natomiast jego podział przed notariuszem wymaga zgodnego stanowiska stron. Mediacja przy podziale majątku daje stronom satysfakcję z wypracowania rozwiązania zgodnego dla obydwu stron i tym samym skraca do minimum proces sądowy, a także ogranicza koszty finansowe ponoszone przez strony, co … Czytaj dalej

Kategorie -

Rząd przyjął reformę prawa rodzinnego – zmiany dla dobra dzieci i rodzin.

Orzeczenie alimentów w kilka dni, skuteczne egzekwowanie prawa dziecka do kontaktów z rodzicami, ochrona najmłodszych przed przemocą – to podstawowe założenia przyjętego dziś (26 lutego 2019 r.) przez Radę Ministrów projektu reformy prawa rodzinnego.Spektakularny efekt przyniosły przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w egzekwowaniu obowiązku alimentacyjnego. Ściągalność alimentów do państwowego Funduszu Alimentacyjnego wzrosła aż o 164 … Czytaj dalej

Kategorie -

Ugoda zamiast wyroku, mediator zamiast sądu. Alimenty.

Alimenty (z łac. alimentum – pokarm, od alere – karmić, żywić)– regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne. Podstawą prawną regulującą obowiązek świadczeń alimentacyjnych jest ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. z dnia 9 marca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. … Czytaj dalej

Kategorie -