Mediacje – efektywne narzędzie w pracy sędziów, kuratorów i sądów

W dniach 7 – 8 listopada 2019 roku kuratorzy zawodowi sądów okręgu rzeszowskiego oraz okręgu tarnobrzeskiego wzięli udział w szkoleniu na temat mediacji. Dzięki szkoleniu kuratorzy poznali skuteczne i wykorzystywane z powodzeniem w mediacji, techniki komunikacyjne przydatne w rozmowie ze stronami, warsztat mediatora – spójną procedurę postępowania, walory mediacji opartej na standardach i kompetencji – bez ryzyka przewlekłości postępowania sądowego w wyniku postępowania mediacyjnego, a także praktyczny wymiar mediacji jako sprawnej i efektywnej alternatywy dla procesu sądowego.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Prezesa Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych Pana Jerzego Śliwę oraz koordynatora do spraw mediacji w sądach okręgu krośnieńskiego sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie Pana Leszka Grabiasa.

Było to szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości” realizowanego przez Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych w Warszawie w partnerstwie z Wyższą Szkołą Inżynieryjno-Ekonomiczną w Rzeszowie – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.