O mnie

W 2002 roku ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim, uzyskując tytuł magistra prawa. Od 2003 roku pracuję jako kurator zawodowy dla dorosłych I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Mielcu. Wciągającą, satysfakcjonującą, a nadto czasochłonną pracę kuratora zawodowego, godzę z pasją mediacji, która stała się dla mnie drugim wykonywanym zawodem. Z zakresu mediacji ukończyłem szkolenia oraz kursy:

Mediator Sądowy pod patronatem Studium Prawa Europejskiego w Warszawie,

62 Szkoła Mediacji organizowana przez Krajowe Centrum Mediacji w Warszawie,

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – aspekt prawny, psychologiczny oraz praktyka mediacyjna w sporach rodzinnych organizowany przez Studio Profilaktyki Społecznej w Krakowie,

Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Mediacje (e-learning) pod egidą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

Profesjonalne szkolenie – mediacje w praktyce– pod patronatem Akademii ADR. Warsztat Jerzego Śliwy.

W czerwcu 2016 roku ukończyłem studia podyplomowe na kierunku „Mediacje i negocjacje z elementami psychologii” w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, natomiast w 2022 roku ukończyłem studia podyplomowe z zakresu „Mediacji i sprawiedliwości naprawczej” w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu.

Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu zostałem wpisany na listę stałych mediatorów na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U z 2016 r., poz. 122) oraz do wykazu Instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 roku Dz. U. Nr 108 poz. 1020) prowadzonych w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu.

Sztuki mediacji uczyłem się od najlepszych i w gronie osób, dla których wola porozumienia i satysfakcja stron jest w tym postępowaniu najważniejszym dobrem.

Usługa mediacji, świadczona przez PRO MEDIARE, pozwoli Państwu uniknąć kosztownych i czasochłonnych postępowań sądowych. Każdy konflikt można rozwiązać, a na pewno załagodzić i „skierować uwagę stron ku przyszłości”.