Mediacja- w drodze po zgodę, spokój, satysfakcję…

O mnie

Sztuki mediacji, uczyłem się od najlepszych, współpracuję z osobami, dla których wola porozumienia i  satysfakcja stron z mediacji jest najważniejszym dobrem.

O mediacji

Usługi mediacji świadczone przez „PRO MEDIARE”, pozwolą Państwu uniknąć kosztownych i czasochłonnych postępowań sądowych. Każdy konflikt można rozwiązać, a na pewno załagodzić i „skierować uwagę Państwa ku przyszłości”

Kontakt

ul. Jadernych 7
39-300 Mielec
telefon: +48 508 108 726
e-mail: mediacje@promediare.pl

Godziny pracy biura:

Poniedziałek: 16.00 – 17.30
Środa: 16.00 – 17.30
Czwartek: 16.00 – 17.30

Wesołych Alleluja
Wesołych Świąta

Wesołych ŚwiątWesołego AllelujaWesołych Świąta

Wesołego Alleluja
Wesołych świąt
Wesołego Świąt
Wesołego Alleluja
Wesołych Świąt

Międzynarodowy Dzień Mediacji (19 październik 2017 roku)
Międzynarodowy Tydzień Mediacji (16 – 20 października 2017)

MDM
Wesołych Świąt

Dlaczego mediacja?

W dobie coraz częściej występujących sporów, konfliktów, nieporozumień pomiędzy ludźmi, instytucjami, przedsiębiorcami, naturalnym sposobem wydaje się możliwość rozwiązania swoich spraw na drodze pozasądowej. Dobrym sposobem jest skorzystanie z mediacji.

Chcąc uniknąć przedstawiania Państwu zarysu historycznego powstania instytucji mediacji, przypomnę tylko, że mediacja jako alternatywa dla postępowań sądowych w polskim prawie funkcjonuje już od kilkunastu lat. Wykorzystywana jest z powodzeniem do rozwiązywania konfliktów w każdej dziedzinie prawa i nie tylko. Można zauważyć rosnący trend stosowania tej instytucji przy rozwiązywaniu konfliktów, sporów.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

TYDZIEŃ POMOCY POKRZYWDZONYM

pokrótce o mediacji w sprawach karnych...

Mediacja to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów, powstałych w wyniku przestępstwa, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego/oskarżonego, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja może dotyczyć wszystkich przestępstw. Mediacja w sprawach karnych jest formą sprawiedliwości naprawczej , która ma prowadzić do przywrócenia naruszonych więzi społecznych pomiędzy ofiarą a sprawcą przestępstwa.

Wesołych Świąt

Pogódźmy się na święta

Pogódźmy się na święta

Pokrótce o mediacji w sprawach rodzinnych…

Można wyróżnić trzy typy mediacji w sprawach rodzinnych: zmierzające do pojednania małżonków, mediację w sprawach organizacji sytuacji małżonków rozwodzących się lub występujących o separację bądź w innych sprawach rodzinnych. W sprawach o rozwód i separację przedmiotem mediacji są warunki rozstania, takie jak alimenty, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, sprawy majątkowe. W wypadku kwestii ujętych obligatoryjnie w wyroku rozwodowym sąd może na każdym etapie sprawy skierować strony do mediacji. W innych sprawach sąd może skierować na mediację tylko raz i w okresie do zamknięcia pierwszego posiedzenia.