Zintegrowany System Kwalifikacji – „Trener Mediacji”- Sandomierz 6 – 8.04.2022 roku

W dniach 7 – 8.04.2022 roku w Sandomierzu uczestniczyłem w spotkaniu konsultacyjno-doskonaląco-superwizyjnym mediatorów [w formie warsztatowej], które dotyczyło mediacji w modelu klasycznym, opartych na kompetencjach i najwyższych standardach jakości. Organizatorem był: Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) przy współpracy z Polskim Instytutem Mediacji. Spotkanie superwizorów, trenerów i mediatorów miało na celu dopracowanie modelu ZSK “Trener mediacji”. Prace nad ZSK oraz spotkania kulturalno – warszatatowe odbywały się w bardzo miłej, sympatycznej atmosferze, którym sprzyjała wyśmienita wiosenna pogoda.