Mediacja w życiu dzieci i młodzieży

Już jakiś czas temu, na zaproszenie Pani Kurator Okręgowej w Tarnobrzegu, miałem możliwość poprowadzenia szkolenia i warsztatu mediatora „w pigułce” dla młodzieży i wychowawców z ośrodków kuratorskich w ramach projektu „Zmniejszenie zjawiska przestępczości nieletnich” z zakresu „Mediacje rówieśnicze w Ośrodkach Kuratorskich”. Było to dla mnie kolejne ciekawe doświadczenie, możliwość spotkania z młodzieżą oraz kolejne spotkania z mediacją „z tej drugiej strony”. Spotkania odbywały się małych grupach i przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze. Młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach, wykazywała się inicjatywą oraz z przedstawionymi przeze mnie zagadnieniami. „Nie było złych pytań – Wszystkie były poprawne 😊”

Również na zaproszenie pedagogów i nauczycieli uczestniczyłem w „pogadankach” dotyczących pracy sądowego kuratora zawodowego i mediatora.

Wnioski po tych owocnych spotkaniach nasuwają się same: „Praca u(od) podstaw”.

W dalszym ciągu, z jeszcze większym zaangażowaniem i natężeniem trzeba promować ideę alternatywnych metod rozwiązywania sporów wśród dzieci i młodzieży. (… i nie tylko).